FORMANT MÚSICS,
TRANSMETENT EMOCIONS
Ensenyament musical per a totes les edats

Matrícula Oberta
curs 2018-19

GRUPS CORALS

La Coraleta
La Coraleta
Coral Contrapunt Infantil
Coral Contrapunt Infantil
Cor de Cambra Contrapunt
Cor de Cambra Contrapunt
Coral Contrapunt d'Adults
Coral Contrapunt d'Adults

DARRERES NOTÍCIES