FORMANT MÚSICS,
TRANSMETENT EMOCIONS
Ensenyament musical per a totes les edats

Matrícula Oberta
curs 2020-21

GRUPS CORALS

La Coraleta
La Coraleta
Coral Contrapunt Infantil
Coral Contrapunt Infantil
Coral Jove Contrapunt
Coral Jove Contrapunt
Coral Contrapunt d'Adults
Coral Contrapunt d'Adults
Cor de Cambra Contrapunt
Cor de Cambra Contrapunt

MOSTRA DE COMPOSICIÓ – Sant Jordi 2020

DARRERES NOTÍCIES

CANAL CONTRAPUNT